Item Content Class

Taro sistema

„Kiekvienas reiškinys žemėje tai vaizdinys, o visi vaizdiniai tai atviri vartai, pro kuriuos siela gali įeiti į vidinį pasaulį, kuomet ji pasiruošusi. Čia jūs ir aš, ir visa kita tampa vienuma. Kiekvienas žmogus prieina tokius atvirus vartus kada nors savo gyvenime, bet tik nedaugelis praeina pro tuos vartus arba atmeta smulkias iliuzijas šiapus vardan to, kas, kaip mes galime pajusti, glūdi vidiniame pasaulyje.“
Hermanas Hesė

Žodis Taro senovinėje aramėjų kalboje (tariamas Taroš) reiškia „Karališkas kelias“. Psichoanalizės kūrėjas Z. Froidas karališku keliu, vedančiu į pasąmonę vadino sapnus, padedančius pažinti giliausius žmogaus pasąmonės klodus. Tam tikra prasme galima teigti, jog Taro yra „sapnai“, kuriuos sapnuoja Anima Mundi — Pasaulio siela ir kurių atskiri aspektai atsispindi individualioje kiekvieno žmogaus psichikoje ir gyvenime. Neabejotinai Taro yra senovinė archetipų sistema – universalių vaizdinių, simbolių, personažų ir situacijų rinkinys, atspindintis įvairias žmogaus gyvenimo peripetijas, lemtingas kryžkeles, vidines dilemas ir išgyvenimus, charakterio ir asmenybės bruožus. Galima žvelgti į Taro kaip į veidrodį, kuriame kaskart pamatysime savo gyvenimo situacijos ir sielos atspindį. Taro simbolių kalba šneka mūsų vidinis pasaulis. Šios sistemos pažinimas ir jos simbolių „prisijaukinimas“ suteikia neįkainojamą instrumentą prakalbinti pasąmonę ir pažvelgti į savo gyvenimą iš gilesnės, platesnės perspektyvos.

Klasikinį Taro kortų rinkinį sudaro 78 kortos, vadinamos Arkanais (arcanum —paslaptis). Šios kortos skirstomos į didžiuosius arkanus (didžiąsias paslaptis) ir mažuosius arkanus (mažąsias paslaptis).

Pagal Rerichų amžininko žymaus rusų filosofo Taro tyrinėtojo P. D. Uspenskio mokymą, Taro kortų malką sudaro trys struktūriniai vienetai:

  • „Kvailio“ korta, pažymėta skaičiumi 0.
  • 21 didžiųjų arkanų korta.
  • 56 mažųjų arkanų kortos.

Šią klasifikaciją padeda suprasti geometrinė schema:

Taro sistema clip image002

Didieji arkanai

Taškas trikampio viduje, kurį galima pažymėti nuliu, atitinka „Kvailio“ kortą, simbolizuojančią žmogaus sielą, keliaujančią per gyvenimą ir ieškančią išminties. Nors ši korta paprastai priskiriama didiesiems arkanams, ji užima ypatingą vietą Taro sistemoje. Sakoma, kad sieloje atsispindi visa gyvenimo patirtis, t.y. didieji ir mažieji Taro arkanai. Todėl ši korta savo turiniu prilygsta didiesiems ir mažieseims arkanams kartu sudėjus. Tai sąmoningumo užuomazga, pažinimo ir savistabos galimybė, savipakankamumo sėkla, lėtai bręstanti mūsų gelmėse.

Skaičius 7, kurį galima užrašyti ties kiekviena lygiašonio lygiakraščio trikampio kraštine simbolizuoja dvidešimt vieną didžiųjų arkanų kortą. P. D. Uspenskis vadina šį trikampį numenaliniu pasauliu, t.y. didžiaisiais sapnais, kuriuos sapnuoja Dievas (Absoliutas, Pasaulio siela ar pan.) ir kurie atsispindi individualioje žmogaus sąmonėje. Didžiųjų arkanų kortos simbolizuoja svarbiausius ir reikšmingiausius gyvenimo virsmus, prasmės paieškas, egzistencines krizes, tapatumo ir individualumo siekimą, t.y. universalius archetipinius išgyvenimus ir situacijas, kurios formuoja mūsų asmenybę ir likimą. Galima teigti, kad didžiųjų arkanų kortos atspindi išminties iniciacijas, kurias mūsų siela gali patirti keliaudama per gyvenimą. Šios kortos žymimos romėniškais skaičiais nuo I iki XXI. Kiekviena jų turi pavadinimą (pvz. VI arkanas „Įsimylėjėliai“), kiekvienoje kortoje vaizduojamas centrinis personažas, jį/ją supanti aplinka ir eilė simbolių, sudarančių tos paslapties esmę.

Kiekviena didžiųjų arkanų korta atitinka skaičių numerologijoje ir hebrajų raidyno raidę, simbolizuojančią įvairius dieviškosios sąmonės aspektus. Šios kortos siejamos su astrologijos archetipais – planetomis ir zodiako ženklais. Didžiųjų arkanų personažai gali būti lyginami su mitologiniais archetipais — dievų ir deivių panteonu bei jų įkūnijamais psichologiniais portretais. Studijuojant šį sudėtingą ir įdomų mokslą galima pažinti vidinio ir išorinio pasaulio paslaptis.

MAŽIEJI ARKANAI

Skaičius 14, kurį galima užrašyti ties kiekviena kvadrato kraštine simbolizuoja penkiasdešimt šešias mažųjų arkanų kortas. Jos savo ruožtu yra skirstomos į keturias mostis:

  • Vėzdus (dar vadinamus kryžiais žaidimo kortose),
  • Kardus arba kalavijus (dar vadinamus pikais arba vynais žaidimo kortose),
  • Taures (dar vadinamus čirvomis žaidimo kortose),
  • Diskus arba pentaklius (dar vadinamus būgnais žaidimo kortose).

Kiekviena minėta mostis siejama su stichija, pasaulio kryptimi, o ezoteriniame Kabalos mokyme — su atitinkamu pasauliu, jo užduotimis ir jame gyvenančiomis esybėmis — elementalais. Mažųju arkanų kortos taip pat siejamos su astrologiniais archetipais — planetų konsteliacijomis ir zodiako ženklais.

Keturioliką mažųjų arkanų kortų, sudarančių kiekvieną mostį, galima suskirstyti į

  • numeruotas kortas,
  • figūrines arba dvaro kortas.

Numeruotos kortos — tai dešimties kortų kolekcija kiekvienoje mostyje, numeruojamos nuo vieneto (tūzo) iki dešimties (dešimakės). Šios kortos atspindi palaipsninę raidą pamokų ir savybių, kurias įkūnija kiekviena mostis. Šiuo atžvilgiu tūzas simbolizuoja tos mosties energijos užuomazgą ir iniciaciją, o dešimakė — kulminaciją. Numeruotos kortos esančios intervale tarp jų įkūnija tos mosties siužeto progresiją, jos energijos evoliuciją. Kiekvienoje numeruotoje mažųjų arkanų kortoje gali būti vaizduojamas ją atitinkantis tos stichijos simbolių skaičius (pvz. taurių dvejete — dvi taurės). Būrimo kortose greta skaičių ir tos stichijos simbolių dažnai vaizduojama vientisa siužetinė linija, prasidedanti tūze ir pasiekianti atomazgą dešimakėje.

Figūrinėse arba dvaro kortose vaizduojami žmonės: karalius, karalienė, riteris ir pažas (arba princesė). Būrimo kortose šių personažų yra po keturis kiekvienoje mostyje: trys (arba du) vyriškos lyties ir vienas (arba du) — moteriškos. Figūrinės kortos gali simbolizuoti mus supančius svarbius žmones, jų įtaką ir savybes, pasireiškiančias įvairiose gyvenimo situacijose. Šios kortos taip pat gali reikšti mūsų pačių asmenybės savybes, charakterio bruožus, gyvenime atliekamus vaidmenis, jausmus ir mintis. Dvaro kortos neretai siejamos su psichologiniais tipais, temperamentais, profesijomis ir bendravimo situacijomis. Studijuodami šias kortas, galime susipažinti su žmonių įvairove, atpažinti sau būdingas psichologines savybes — tas, kurias reikėtų lavinti ir tas, kurias reikėtų sutramdyti.

Taro sistemą galima vadinti tobulu orakulu, talpinančiu savyje daugelį pasaulio išminties mokymų, užšifruotų simbolių formoje. Susipažinęs su Taro simboliais, žmogus įgyja „raktus“, atveriančius duris į įvairių filosofinių ir ezoterinių mokslų pažinimą, išmoksta savarankiškai „skaityti“ simbolių kalbą pasaulio kultūrose, mene ir mitologijoje. Šių universalių simbolių ir archetipinių gyvenimo pamokų pažinimas ugdo erudiciją, sąmoningumą, gebėjimą susivokti savyje, orientuotis gyvenimo įvykių tėkmėje, padeda priimti autentiškiausius ir geriausius sprendimus kryžkelėse ir pasirinkimo situacijose.

Nors visapusiškos šios išminties sistemos studijos trunka ilgus metus ir gali būti neišsenkantis viso gyvenimo įkvėpimo šaltinis, Taro sistemą galima įsisavinti per palyginti trumpą laiką seminaro metu. Jei ieškote naujų įžvalgų, idėjų, sisteminio ir kokybiško išsilavinimo psichologijos, ezoterikos ir universalių simbolių srityje, kviečiame į didžiųjų ir mažųjų Taro arkanų seminarus, vykstančius kartą per metus! Su asmeniškai Jus įtakojančiais Taro archetipais, jų pamokomis ir išbandymais galite susipažinti individualios konsultacijos metu. Kviečiame apsilankyti!