Item Content Class

Taro ir Aura-Soma®

Taro sistema yra neatsiejama nuo aurasomos mokymo. Gimusi senųjų išminties sistemų ir naujausių mokslo atradimų sandūroje aurasoma savyje talpina spalvų psichologijos, filosofijos, numerologijos, astrologijos, Kabalos ir Taro išmintį.

Spalvotame aurasomos Orakule, 112–kos ekvilibriumų rinkinyje galima įžvelgti 78-ių Taro kortų, didžiųjų ir mažųjų arkanų atitikmenis, jų energijų ir archetipų atspindžius. Kiekvienas dvisluoksnis aurasomos ekvilibriumas atitinka tam tikrą Taro arkaną, todėl ši unikali išminties sistema suteikia galimybę į Taro arkanus pažvelgti giliau — per spalvų, kristalų ir aromatų energijų prizmę.

Aurasomos ir Taro sistemų sąryšį puikiai iliustruoja unikali Aura-Somos Taro kortų malka, kurią 2005 metais sukūrė šios sistemos vadovas Mike Booth ir vizionieriškojo meno dailininkė Pamella Mathews. Šios spalvingos dvipusės Taro kortos gali pasitarnauti kaip puiki mokomoji priemonė visiems, besidomintiems Taro ir aurasoma.

Studijuojant aurasomą, su Taro sistema studentai susitinka antrojo lygio seminare. Išsamiai ir nuosekliai Taro ir aurasomos sąryšis dėstomas seminaruose „Aura-Soma ir Didieji Taro arkanai“ bei seminare „Aura-Soma ir Mažieji Taro arkanai“, kiekvieno kurso trukmė — 32 mokymo val. Šiuose seminaruose gali dalyvauti ne tik aurasomos studentai ir praktikai, bet ir visi besidomintys Taro išmintimi.

Unikalus aurasomos diagnostikos būdas,pagrįstas spalviniu pasirinkimu akimirksniu atskleidžia, kurie Taro archetipai įtakoja žmogaus gyvenimo kelią ir konkrečias situacijas. Aurasomos konsultavimo procese klientas kviečiamas išsirinkti keturis labiausiai patinkančius spalvotus buteliukus — ekvilibriumus. Kadangi kiekvienas buteliukas aurasomos rinkinyje atitinka tam tikrą Taro arkaną, pagal spalvinį žmogaus pasirinkimą galima daryti išvadas apie Taro archetipus, įtakojančius žmogaus gyvenimą, vidinius procesus ir tarpusavio santykius.

Taro arkanai ir ekvilibriumai

Kiekvienas aurasomos dvisluoksnis buteliukas — ekvilibriumas atitinka Taro arkaną. Žemiau pateikiame keletą formulių, padėsiančių susiorientuoti šių dviejų išminties sisyemų sandūroje, pervesti Taro kortas į aurasomos spavų derinius ir atvirkščiai — aurasomos ekvilibriumus pervesti į Taro arkanus.

  • 0 Taro korta „Kvailys“ (arba „Juokdarys“) atitinka aurasomos ekviliriumus Nr. 0 (pirminė kelionė) ir Nr.22 (grįžtamoji kelionė).
  • I-XXI didieji Taro arkanai atitinka ekvilibriumus Nr.1-22 (pirminė kelionė) ir Nr.79-99 (grįžtamoji kelionė).

Kadangi aurasomos orakule ekvilibriumų yra daugiau, negu Taro kortų klasikinėje malkoje, didžiųjų arkanų atitikmenis ekvilibriumuose sutinkame net du kartus: pirmą kartą, kai buteliuko numeris atitinka didžiojo arkano numerį (pvz. ekvilibriumas Nr.2 atitinka II arkaną „Žynė“). Šie spalvų ir arkanų archetipai vadinami „pirmine kelione“. Ir antrą kartą, kai didieji arkanai atsispindi aurasomos orakule viršijus klasikinės Taro malkos kortų skaičių 78 (šis reiškinys vadinamas „grįžtamąja kelione“). Šiuo atveju „grįžtamosios kelionės“ didžiojo Taro arkano ir ekvilibriumo sąryšis apskaičiuojamas pagal formulę: didžiojo Taro arkano nr.+ 78 = ekvilibriumo, atitinkančio tą didįjį arkaną, Nr. (pvz. 2 + 78 = 80, t.y. ekvilibriumas Nr. 80 „Artemidė“ atitinka II Taro arkano „Žynė“ grįžtamąją kelionę).

  • Mažieji Taro arkanai atitinka šiuos aurasomos ekvilibriumus:

Vėzdų mostis atitinka ekvilibriumus Nr. 23-36.

Kardų mostis atitinka ekvilibriumus Nr. 51-64.

Taurių mostis atitinka ekvilibriumus Nr. 37-50.

Diskų mostis atitinka ekvilibriumus Nr. 65-78.

Daugiau apie aurasomos ir Taro sistemos sąryšį galite sužinoti klasikiniuose aurasomos mokymuose bei seminaruose „Aura-Soma ir Didieji Taro arkanai“ bei „Aura-Soma ir Mažieji Taro arkanai“.