Item Content Class

Dievai – kelionė į vyrų pasaulį

„Yra dievai, kuriuos reikia išlaisvinti, ir dievai, kuriuos reikia suvaržyti“.
Jean Shinoda Bolen „Gods in Everyman“

Kiekvieno vyro gyvenime pasireiškia Dievai – archetipiniai asmenybės ir elgesio modeliai, gyvenimo scenarijai, ilgainiui tampantys likimu. Kiekvieno žmogaus asmenybę galima įsivaizduoti kaip graikų, romėnų, Egipto dievų ir deivių panteoną, kuriame šios archetipinės energijos rungiasi dėl pagrindinio vaidmens žmogaus gyvenime. Kadangi archetipai egzistuoja amžinai – jie nepavaldūs laiko ir erdvės dėsniams – konkretaus žmogaus gerovė ir laimė jiems visiškai nerūpi. Vienintelis archetipinių energijų tikslas – pasireikšti (materializuotis) per žmogaus kūną, asmenybę, jam skirtą laiką ir gyvenimą. Todėl kiekvienas žmogus – vyras ir moteris – turi pats pasirūpinti savo laime ir savirealizacija, t. y. nuspręsti, kuriems dievams ir deivėms skirti laiką ir erdvę savo unikaliame gyvenime. Toks sąmoningų sprendimų priėmimas paverčia žmogų herojumi – asmenybe, formuojančia savo likimą.

Šveicarų psichologas Karlas Gustavas Jungas teigė, kad kiekvieno žmogaus sielą sudaro dvi dalys: animus ir anima. Animus – tai vyriškoji mūsų sielos dalis (Rytų filosofijoje ši energija vadinama „Jan“). Animus savybės – dominuojantis kairysis smegenų pusrutulis (logika, racionalus mąstymas, ekstraversija, aktyvumas, kartais pereinantis į agresyvumą), šviesa, ugnis, šiluma. Animos savybės – dominuojantis dešinysis smegenų pusrutulis (intuicija, vaizdinis mąstymas, intraversija, pasyvumas, kartais pereinantis į depresyvumą), tamsa, vanduo, drėgmė. Šią energiją galima palyginti su „In“ – moteriškuoju pradu, minimu Rytų filosofijoje.

Kaip šios dvi sielos dalys pasireiškia žmogaus asmenybėje? Vyrai susitapatina su animus – jie tarsi „užsivelka“ animus kaip pagrindinį savo asmenybės drabužį, per kurį sąveikauja su pasauliu, žmonėmis, pristato save kaip vyrą. Moteriškoji sielos dalis anima lieka nematoma, kaip viduje esanti vyro siela, suteikianti jo gyvenimui prasmę. Savo animą vyras gali pamatyti netiesiogiai – moteryse, kurias renkasi kaip mylimąsias, mūzas, žmonas.

Moterys gi susitapatina su anima – „apsirengia“ moteriškosiomis asmenybės apraiškomis ir taip pristato save pasauliui kaip moterį. Vyriškoji sielos dalis animus lieka nematoma ir neįsisąmoninta. Šį „vidinį vyrą“ moteris gali pamatyti per jo išorinį „atspindį“ – t. y. savo gyvenimo vyruose, mylimuosiuose, meilužiuose.

Seminaruose „Dievai kiekviename vyre“ ir „Egipto mitologija: dievai ir deivės“ gilinamės į vyrų sielos „anatomiją“, tyrinėjame įvairius animus – vyriškosios sielos dalies – scenarijus, „materializuojame“ juos per graikų, romėnų, Egipto dievų archetipus. Susipažindami su senųjų civilizacijų mitologija, iš tiesų tyrinėjame šiuolaikinį pasaulį – Antikos ir Egipto dievų panteonas iki šiol aktyviai reiškiasi žmogaus psichikoje. Kadangi archetipai – tai egzistencinės galimybės, pasireiškiančios per mūsų asmeninį gyvenimą, dievų pažinimas sustiprina mūsų savimonę, asmenybę, individualumą, suteikia pasirinkimo galimybę. 

Šis mokymo kursas skirtas ir vyrams, ir moterims. Seminarų metu gilinamės į senovės graikų, romėnų, Egipto mitologiją, vyrų psichologiją, K. G. Jungo archetipinę psichologiją, aptariame kultūros įtaką vidinių archetipų raidai, pateikiame sistemišką ir sąmojingą vyrų psichologijos pažinimo būdą per vyriškus archetipus, kuriuos personifikuoja svarbiausi graikų ir Egipto dievai. Šių dievų gyvenimo scenarijų tyrinėjimas gali padėti vyrams geriau suprasti savo vidinį pasaulį, elgesio priežastis, tarpusavio santykių problemas ir vidinius konfliktus.

Dievų kiekviename vyre pažinimas yra svarbus moterims, norinčioms geriau suprasti savo gyvenimo vyrus ir mylimuosius. Ne paslaptis, kad moterys visais laikais buvo vyrų vidinio gyvenimo „vertėjos“ ir įprasmintojos! Pagal sielos gelmėse glūdintį animus (vyriškąją sielos dalį) kiekviena moteris dažniausiai renkasi to paties archetipo vyrus, t. y. gyvenime stebimas vis tas pats besikartojantis tarpusavio santykių scenarijus. Seminarai „Dievai kiekviename vyre“ ir „Egipto mitologija: dievai ir deivės“ padės atsakyti į klausimą, kodėl mus taip traukia tam tikro tipo vyrai ir kaip nutraukti ydingus, dramatiškus užburtus ratus bei antikines tragedijas asmeniniame gyvenime.

Informacija apie dievų archetipus gali padėti šeimoms, auginančioms berniukus (o ypač vienišoms mamoms), dar kūdikystėje ar vaikystėje suprasti, „kas“ gi yra jų sūnus, padėti harmoningai vystytis vaiko asmenybei ir švelniai koreguoti problemiškus charakterio bruožus.

Vyrų archetipų pažinimas leidžia aiškiau suprasti savo tėvus ir… jiems atleisti, supratus tikrąsias jų elgesio priežastis.

Seminarai „Dievai kiekviename vyre“, „Deivės kiekvienoje moteryje“, „Egipto mitologija: dievai ir deivės“ sudaro mokymo kursą, skirtą smalsiems (ir drąsiems) vyrams bei moterims, trokštantiems giliau suvokti save, geriau pažinti žmones ir kurti harmoningus, visapusiškai tenkinančius tarpusavio santykius – būti Dievais ir Deivėmis.