Item Content Class

Šeimos konsteliacijos

„Suprasti Meilės Dėsnius – tai išmintis. Laikytis jų su meile – tai nuolankumas“.

Bertas Helingeris

Šeimos konsteliacijos  — tai avangardinis psichoterapinis metodas, taikomas sisteminėje šeimos terapijoje, leidžiantis išvysti paslėptą šeimos narių tarpusavio santykių dinamiką ir problemų priežastis.

Šį mokslą sukūrė Bertas Helingeris (g. 1925 m.) — žymus vokiečių kilmės psichoterapeutas. Pasibaisėjęs Antrajame pasauliniame kare patirtais išgyvenimais ir fašistinės Vokietijos nusikaltimais, Bertas Helingeris jaunystėje pasirinko dvasininko kelią: studijavo teologiją, filosofiją, pedagogiką. Tapęs krikščionių misionieriumi, jis išvyko į Afriką, kur  20 metų dirbo tarp zulusų genties vietinių gyventojų: steigė mokyklas, organizavo medicininę pagalbą, užsiėmė dvasine praktika. Noras padėti žmonėms profesionaliai jų sudėtingo gyvenimo peripetijose atvedė B. Helingerį į psichoterapijos studijas. Pradėjęs studijuoti klasikinę psichoanalizę ir grupinę psichoterapiją, Helingeris paliko dvasininko  kelią ir tapo psichoterapeutu. Daug metų truko jo naujosios profesijos meistriškumo paieškos: Helingeris studijavo geštaltterapiją, transakcinę analizę, pirminę terapiją pagal A. Janovą, Eriksono hipnozę, šeimos terapiją ir kt. 1980-aisiais, apibendrinęs šiuolaikinės psichologijos žinias ir daugiametį gyvenimo patyrimą įvairiose kultūrose tarp įvairias religijas išpažįstančių žmonių, B. Helingeris sukūrė unikalų psichoterapijos metodą  — sisteminę šeimos terapiją, šeimos konsteliacijas.

Helingerio terapija vadinama sistemine, kadangi kiekvienas atskiras individas čia laikomas neatsiejama savo šeimos (sistemos) pagal kraujo liniją dalimi, nepriklausomai nuo to, ar palaiko glaudžius santykius su savo artimaisiais, ar jų visiškai nepažįsta. Į tokią šeimos sistemą įeina įvairių kartų atstovai, susiję giminystės ryšiais: tėvai ir vaikai, broliai ir seserys, seneliai ir proseneliai, kartais — dėdės ir tetos, buvę mylimieji arba visiškai svetimi žmonės, kurių sudėtingi likimai iki šiol veikia tos šeimos gyvenimą. Helingeris teigia, kad netgi mirtis nepašalina giminės narių iš šeimos sistemos — gyvi ar mirę kiekvienos šeimos nariai turi teisę jai priklausyti ir veikia morfinį (informacinį) tos giminės lauką. Šiuo požiūriu šeimos konsteliacijų praktika iliustruoja žymaus mokslininko biologo Rupert Sheldrake morfinių (informacinių) laukų teoriją, morfinio rezonanso ir kvantinės evoliucijos principą.

Savo požiūrį Helingeris vadina „fenomenologiniu“: jis pagarbiai žiūri į šeimos gyvenimo realybę (kad ir kokia tragiška ji būtų), į tai, kas yra, užuot konstravęs situaciją pagal kliento pageidavimą ar terapeuto interpretacijas. Todėl  šis metodas pasižymi ypatingu objektyvumu, realistiškumu ir pagarba universaliems gyvenimo bei žmonių tarpusavio santykių dėsniams. Šiuos dėsnius autorius pavadino „meilės dėsniais“: jų pažinimas tarsi upės krantai sudaro saugią vagą meilės energijai tekėti; jų nepaisymas dažniausiai baigiasi tragedijomis asmeniniame žmogaus gyvenime arba giminės istorijoje.

Kartais Helingerio sukurtas mokymas vadinamas „bibline psichoterapija“ — jo atrasti dėsniai yra universalūs ir „neapskundžiami“, nepriklausantys nuo istorinės epochos, tautos ir kultūros. Jie vienodai veikia įvairiuose žemynuose gyvenančius žmones, išpažįstančius skirtingas religijas. Konsteliacijų metodu galima spręsti netgi tokias plačias politines problemas kaip tautiniai, rasiniai, religiniai ir etniniai konfliktai, tarpvalstybiniai ir pilietiniai karai. Ši sisteminė terapija įgalina spręsti individo metafizines ir dvasines problemas, egzistencines krizes, vertybių konfliktus, padeda priimti autentiškus sprendimus sudėtingose gyvenimo kryžkelėse. Nauja šio mokymo pakraipa – organizacijų ir struktūrinės konsteliacijos — atskleidžia bet kuriuose žmonių kolektyvuose (įmonėse, organizacijose, darbo aplinkoje ir t.t.) veikiančius dėsnius ir tarpusavio dinamiką. Ši konsteliacijų pakraipa taikoma verslo psichologijoje ir vadyboje, optimaliai perstruktūruojant įmones, sprendžiant darbinius konfliktus.

Helingerio terapijoje vartojamas žodis „konsteliacija“ reiškia tam tikrų objektų išdėstymą erdvėje. Pavyzdžiui, žvaigždynų išsidėstymas danguje — tai žvaigždynų konsteliacija; kūrybiškai išdėlioję daiktus ant stalo, šią kompoziciją galėtume pavadinti daiktų konsteliacija. Šeimos konsteliacija (arba išdėstymu) vadinamas tam tikros šeimos ar giminės narių sustatymas apibrėžtoje erdvėje, simbolizuojančioje tos šeimos gyvenimą. Atlikus šią procedūrą, paaiškėja šeimos narių tarpusavio santykiai, konfliktinės situacijos, įtampos zonos, giminės hierarchija ir dar daugybė svarbių dalykų, veikiančių tos šeimos narių gyvenimą, laimę ir likimą.

Šeimos konsteliaciją (išdėstymą) galima atlikti grupėje seminaro metu arba individualaus užsiėmimo metu. Šis metodas itin tiksliai atspindi objektyvią kliento šeimos situaciją, padeda atrasti konfliktų ir problemų priežastis, t.y. vietas, kuriose blokuojama meilės tėkmė. Naudojant specialias procedūras  — interakcijas  — atpalaiduojama šeimoje susikaupusi įtampa, išsakomi esminiai jausmai, pagal galimybes užbaigiamos neužbaigtos situacijos. Visa ši procedūra atliekama su pagarba visiems kliento šeimos nariams, atsižvelgiant į diskretiškumo, etikos ir moralės principus.

Šeimos konsteliacija, atliekama su kliento šeimos narių reprezentatoriais — juos atstovaujančiais neutraliais „aktoriais“ — grupinėje terapijoje arba su tuos žmones simbolizuojančiais objektais individualioje terapijoje, grąžina šeimos sistemą į tvarkos ir harmonijos būseną. Šis rezultatas, pasiektas dirbant su simboline kliento šeima, veikia morfinį (informacinį) lauką, kuriame gyvena ir bendrauja reali kliento giminė. Todėl konsteliacija yra itin veiksmingas ir  plačiai veikiantis terapijos metodas, žvelgiantis į šeimą kaip į gyvą organizmą, sistemą, kurią sudaro daugybė žmonių  — ir gyvų, ir mirusių.

Šeimos konsteliacijų seminaruose dažniausiai vyksta  teorinės paskaitos ir praktiniai  užsiėmimai; individuali terapija ir grupinės meditacijos. Kiekvienas seminaro dalyvis turi galimybę pabūti trijuose vaidmenyse pasirinktinai: stebėtojo, kliento ir konsteliacijos atstovo (vadinamo reprezentatoriumi). Šeimos konsteliacijų seminaras — tai unikali proga išspręsti asmenines ir iš kartos į kartą perduodamas (karmines) šeimos problemas, išgydyti senus skaudulius ir atverti savo gyvenimą meilės tekėjimui.

Sisteminė šeimos terapija pagal Bertą Helingerį  — tai kur kas daugiau nei psichoterapinis metodas. Tai dvasinis mokymas ir gyvenimo filosofija, naujas požiūris į senus kaip pasaulis dalykus: meilę, šeimą, gyvenimą ir mirtį, žmonių tarpusavio santykius, sąžinę ir gyvenimo prasmę.

Džiugu, kad Berto Helingerio mokymas, šių eilučių autorės 2001 m. „įvežtas“ į Baltijos šalis, tampa populiarus Lietuvoje (žr. Seminarai, Šeimos konsteliacija). Daugiau apie šį metodą rekomenduojame skaityti knygose lietuvių kalba:

  • Thomas Schafer. Kas sielą skaudina ir kas ją gydo. „Algarvė“, 2004.
  • Bert Hellinger. Laimė, kuri išlieka. „Meilės kelias“, 2008.