Item Content Class

Aura-Somos® principai

Aura-Somos® esmę galima trumpai apibūdinti trimis teiginiais:

  • nesikišanti (švelnioji),
  • laisvai pasirenkama,
  • sielos terapija (plačiąja prasme).

Šie trys principai – tarsi trys banginiai/vėžliai/atlantai, laikantys ant savo nugarų spalvotą Aura-Somos pasaulį.

Principas „nesikišanti“ (švelnioji) reiškia, kad Aura-Somos® konsultantas niekaip neveikia kliento spalvinio pasirinkimo, neverčia jo priimti vienokių ar kitokių sprendimų, nevertina, nekritikuoja ir neteisia. Sprendimo ir pasirinkimo teisė visuomet priklauso pačiam klientui – juk konsultacijos metu kalbama būtent apie jo/jos gyvenimą. „Didžiausias mokytojas yra jumyse. Tai, ką mes siūlome, tėra rekomendacijos“, — sakė Vicky Wall. Priėmęs sprendimus savarankiškai, žmogus greičiau prisiims atsakomybę už  juos ir visą savo gyvenimą. Taigi klientas realizuoja „ laisvo pasirinkimo“ principą, savo nuožiūra rinkdamasis patraukliausius buteliukus, atsirinkdamas terapeuto sakomą informaciją ir priimdamas (arba nepriimdamas) sprendimus konsultacijos pabaigoje.

Kadangi Aura-Soma® yra nesikišanti sielos terapija, ji nenumato tiesioginės konfrontacijos su klientu, o rekomenduoja „eiti į žmogų“ pro tas duris, kurias jis atidaro savo spalviniu pasirinkimu , t.y. apeinant galimą pasipriešinimą ir nesusitelkiant ties juo. Praktika rodo, kad priėmimo ir draugiškos paramos atmosferoje, nejausdamas terapeuto spaudimo , asmuo dažnai pats imasi iniciatyvos ir atsakomybės sprendžiant net ir skaudžiausias  problemas.

Aura-Somos®  mokymas ypač pabrėžia „sielos“  principą, t.y. šis metodas pirmiausia yra skirtas giliausios savasties pažinimui, esminių savo gyvenimo archetipų įsisąmoninimui, savojo pašaukimo atradimui. Spalvotame Aura-Somos® pasaulyje teigiama, kad iš esmės žmogaus gyvenime yra vienintelė esminė „liga“ – tai sielos tingumas, ribotas savęs suvokimas ir savosios vietos pasaulyje neradimas. Nejaučiant intymaus ryšio su savo siela (arba archetipine energija, kuri Aura-Somos® sistemoje matoma kaip spalva), maitinančia žmogaus vidinį pasaulį ir suteikiančia prasmės jausmą, lengva pasiklysti gyvenimo kryžkelėse ir priimti klaidingus sprendimus, išduodant savo autentišką savastį. Tokių klaidų ir netikslumų sankaupa ilgainiui pasireiškia kaip gyvenimo nuobodulio, beprasmybės jausmas, sielos „vektoriaus“ susilpnėjimas, džiaugsmo trūkumas, t.y. jausmas, kad gyvename ne savo, o kažkokį svetimą beasmenį gyvenimą. Ilgalaikis nutolimas nuo savo esminės archetipinės energijos, „grimzdimas“ gilyn į materialius žmogaus sluoksnius gali pasireikšti kaip emociniai sutrikimai, neurozės, egzistencinės krizės ir netgi fiziniai negalavimai.

„Kai žmogus žino, kur ir su kuo eina, kas jis yra, atpažindamas tikrąjį dieviškumą  savyje, tuomet į išorę siunčiami teisingi signalai,  kurie gali pritraukti tai, kas reikalinga“, — rašė Vicky savo knygoje „Gydymo spalvomis stebuklas“.

Išvydęs spalvotą savo galimybių vaivorykštę, suvokęs savo prigimtį ir pašaukimą, atradęs savo vietą gyvenime, žmogus įgauna neįkainojamą sąmoningumo dovaną, naują laisvės laipsnį ir iš to kylančią atsakomybę už savo „sielos projekto“ realizavimą. Tapimas savimi – ilga kvapą gniaužianti kelionė, didžiausias šio gyvenimo nuotykis, nuostabiausias šedevras, kurį galime sukurti šiame laike ir erdvėje. Suteikdama žmogui galimybę savarankiškai išsirinkti labiausiai identifikuojančias vidinį pasaulį spalvas, interpretuodama šį spalvinį pasirinkimą ir palaikydama žmogaus išgyvenamą sąmonėjimo procesą, Aura-Soma® sukuria mūsų vidinės kelionės žemėlapio apmatus.