Item Content Class

Reiki karuna clip image002
Senju Kannon – aktyvios užuojautos ir meilės dievybė,
Sanjusngendo šventykla, Kiotas, Japonija

Karuna-REIKI® 

Kas yra Karuna-Reiki®?

„Karuna“ - tai sanskrito kilmės žodis, vartojamas induizme, budizme ir  dzenbudizme. Jis reiškia bet kokį veiksmą, mažinantį kažkieno kančią; šį terminą galima versti kaip „užuojautos  veiksmas”. Karuna-Reiki® remiasi Mahajanos filosofija, teigiančia, kad asmeninis išsivadavimas iš Sansaros rato yra neįmanomas, kol pasaulyje yra likę kenčiančių būtybių. Nušvitę Meistrai teigia, kad visos gyvos būtybės yra tarpusavyje susijusios. Todėl, mažindami pasaulio skausmą, kartu gydome save. Budistinėje literatūroje rašoma, kad Karunа visuomet lydi Pradžna - išmintis. Šios savybės visuomet yra drauge.                     

Karuna ­tai motyvacinė visų nušvitusių Mokytojų, transformuojančių Žemės energiją,  savybė. Lavindami savyje Karunos  sugebėjimą, mes ne tik gydome save ir padedame aplinkiniams žmonėms, bet ir prisidedame prie Žemės karmos transformacijos.

Karuna-Reiki® atveria mus naujai Reiki vibracijai, šviesai, išminčiai ir aktyviai užuojautai. Tapdami šios energijos laidininkais, mes aktyviai bendradarbiaujame su nušvitusiais Mokytojais, Archangelais ir šviesos būtybėmis, keisdami pasaulį visų gerovei.

Karuna-Reiki® sistemos kilmė

Karuna-Reiki® sistemą sukūrė Tarptautinio Reiki Mokymo Centro JAV, Mičigano valstijoje vadovas, žurnalo “Reiki News” leidėjas, daugelio knygų autorius, amerikietis Reiki meistras William Lee Rand, praktikuojantis tradicinį Reiki nuo 1981 m.

Karuna-Reiki® simbolius Reiki kanalu priėmė JAV Reiki meistrai Marcy Miller, Kellie-Ray  Marine, Pat Courtney, Catherine Mills Bellamont, Marla Abraham.  William Lee Rand sujungė šiuos simbolius į vieningą sistemą, sukūrė mokymo programą ir iniciacijos procesą. Tarptautiniame Reiki Mokymo Centre Karuna-Reiki® dėstoma nuo 1995 metų.

Karuna-Reiki® sistemoje naudojami unikalūs simboliai, kildinami iš įvairių pasaulio dvasinių tradicijų. Pagrindiniai Karuna-Reiki® taikymo metodai: gydymas garsu ir balsu, simbolių mantrų giedojimas, kontaktinis gydymas, energijos siuntimas simbolių pagalba, vizualizacija ir meditacija.

Karuna-Reiki® sistema yra tradicinio Reiki mokymo tęsinys, pritaikytas Naujajam Amžiui. Ši energija pasižymi aukštesne ir subtilesne vibracija nei Usui Reiki. Tai šviesos, aktyvios užuojautos ir sąmoningumo energija, persmelkianti visus mūsų esybės sluoksnius. Iniciacija į Karuna-Reiki® sustiprina ryšį su mūsų Aukštesniuoju Aš, viršsąmone, dvasiniais mokytojais ir vadovais, angelais ir archangelais. Karuna-Reiki® praktikas tampa aktyvios užuojautos kanalu Žemėje.

Karuna-Reiki® sistema

Karuna-Reiki® sistema susideda iš keturių pakopų.  Pirmosios dvi pakopos ­tai Karuna-Reiki® praktiko lygiai. Dvi paskutinės tai Karuna-Reiki® Meistro lygiai. Karuna-Reiki® I ir II pakopų gali mokytis klasikinio Reiki II pakopos praktikai, žinantys tris klasikinio Reiki simbolius ir gavę iniciaciją į šį lygį.  Karuna-Reiki® meistru gali tapti Reiki meistras, turintis ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį šioje srityje.

Karuna-Reiki® simboliai

Karuna-Reiki® sistemoje naudojama 11 simbolių: 4 pirmos pakopos, 4 antros pakopos ir 3 Meistro simboliai. Šie ženklai skiriasi nuo klasikinių Reiki simbolių, juos galima naudoti atskirai arba kartu su tradicinio Reiki II ir III pakopos simboliais.

Karuna-Reiki® I pakopa

Šiame seminare studentai susipažįsta su Karuna-Reiki® filosofija ir istorija, mokosi 4 simbolius ir jų panaudojimo technikų. Svarbi mokymo dalis ­gydomųjų balso vibracijų įvaldymas, kontaktinis ir nuotolinis gydymo seansas. Įgytos žinios ir patyrimas užantspauduojamas iniciacija.

Mokymo trukmė - 14 mokymo val. Seminare gali dalyvauti Reiki II, III pakopos praktikai bei Reiki Meistrai-Mokytojai.

Seminaro dalyviai gauna vadovėlį (rusų arba anglų kalba) bei sertifikatą iš Tarptautinio Reiki Mokymo Centro JAV. Šį mokymą sėkmingai užbaigę studentai tampa registruotais Karuna-Reiki® I pakopos praktikais.

Trumpas  Karuna-Reiki® I pakopos simbolių apibūdinimas:

1) Pirmasis simbolis paruošia klientą giluminiam gydymui, mažina dvasinį bei fizinį skausmą, transformuoja karmines problemas ir energijas ląsteliniame lygmenyje.

2) Antrasis simbolis transformuoja pasąmonėje glūdinčias negatyvias programas, padeda pažinti ir „prisijaukinti“ Šešėlinį  „aš“, panaudoti viduje slypinčius talentus ir resursus.

3) Trečiasis simbolis gydo širdį, pripildo žmogų  meilės, atkuria vidinę pusiausvyrą.

4) Ketvirtasis simbolis įžemina, grąžina į realybę. Juo dažniausiai užbaigiamas Karuna-Reiki® seansas.

Karuna-Reiki® I pakopos Seminaro programa:

  1. Karuna Reiki® sistema: istorija, ištakos ir filosofija.
  2. Karuna Reiki® archetipiniai Meistrai: Avalokitešvara, Sendžiu Kanon, Kvan In, Buda Čenrezi, nušvitę Meistrai ir Archangelai.
  3. Karuna Reiki® I pakopos simboliai: simbolių mokymasis, aktyvacija ir taikymo galimybės.
  4. Šešėlinio  „aš“ gydymas.
  5. Karuna Reiki® kontaktinis seansas: individualus ir grupinis darbas.
  6. Garsas, gydantis pasaulį: tonacijos ir giedojimo technikos.
  7. Egzaminas.
  8. Iniciacija.

Karuna-Reiki® II pakopa

Šiame seminare studentai įvaldo dar keturis simbolius, susipažįsta su jų taikymo specifika ir galimybėmis. Šioje pakopoje pateikiamos naujos gydymo ir meditacijos technikos, išsiplečia žmogaus vidinio darbo ir gydymo sugebėjimų potencialas. Įgytos žinios ir patyrimas užantspauduojamas iniciacija.  

Karuna-Reiki® I pakopos meistras

Šią kvalifikaciją gali įgyti Reiki Meistras-Mokytojas, turintis ne mažiau kaip 1 metų patirtį šioje srityje. Seminare susipažįstama su trimis Karuna-Reiki® meistro simboliais, išmokstama vesti Karuna-Reiki® I pakopos seminarus ir inicijuoti į šį lygį studentus.

Karuna-Reiki® II pakopos meistras

Šią kvalifikaciją gali įgyti Reiki Meistras-Mokytojas, turintis Karuna-Reiki® I pakopos Meistro kvalifikaciją. Seminare išmokstama vesti Karuna-Reiki® II pakopos ir Meistro lygio seminarus ir inicijuoti  studentus. Karuna-Reiki® II pakopos Meistras ­aukščiausia kvalifikacija Karuna-Reiki®  sistemoje.

Karuna-Reiki® seminarus veda Dalia Braziulytė-El Amary ­psichologė, Reiki bei Karuna-Reiki® meistrė, sertifikuota Karuna-Reiki® mokymo koordinatorė Baltijos šalyse, Tarptautinio Reiki Mokymo Centro (JAV) atstovė Lietuvoje.