Item Content Class

Kaip pasirinkti REIKI meistrą?

Reiki energija yra panaši į vandenį – ji visuomet teka iš pripildytos vietos į giliausią įdubą, iš pertekliaus būsenos į poreikį, iš Anapus į Šiapus... Reiki meistras šioje universalios, viską persmelkiančios gyvybinės energijos erdvėje atlieka tarpininko funkciją. Iš savo sklidino „ąsočio“ jis/ji įpila į mokinio „puodelį“ tiek ir tokios Reiki energijos, kurią priimti yra pasiruošęs studentas. Reiki meistro užduotis – seminaro metu suprantamai, įdomiai ir profesionaliai perteikti mokiniui atitinkamos Reiki pakopos žinias, pademonstruoti gydymo ir meditacijos technikas ir sudaryti sąlygas jas praktikuoti. Sugebėjimas būti Reiki energijos laidininku yra perduodamas specialios procedūros – iniciacijos metu, kurią atlieka Reiki meistras atskirame, ypatingai paruoštame kambaryje.

Nors Reiki mokymas iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti paprastas ir lakoniškas, tačiau jo gelmei pažinti neretai prireikia daugelio praktikos metų. Reiki seminaras yra pirmasis žingsnis toje nuostabioje, prasmingoje kelionėje... į save. Kadangi kiekvienai Reiki pakopai įsisavinti tereikia vieną kartą sudalyvauti atitinkamo lygio seminare, šio laiko trukmė ir kokybė yra ypatingai svarbi.

Peržvelgusi savo penkiolikos metų patyrimą Reiki erdvėje, išskyriau keletą faktorių, nulemiančių Reiki dėstymo kokybę.

faktoriai, nulemiantys Reiki dėstymo kokybę

  1. Pagarba tradicijai.
  2. Genealoginė (dvasinė) linija.
  3. Reiki meistro kvalifikacija.
  4. Reiki seminarų trukmė.
  5. Savarankiškas darbas ir pertraukos tarp Reiki pakopų.
  6. Seminarų programa.
  7. Metodinė medžiaga studentams.

1. Pagarba tradicijai.

Reiki – Japonijoje sukurtas mokymas, neatsiejamas nuo Kuramos kalno mitologijos, japonų kultūros ir dvasinių tradicijų. Todėl esminė, itin svarbi kiekvieno Reiki seminaro dalis – kiekvienos Reiki pakopos suvokimas senovinės japonų kultūros kontekste. Tai reiškia, kad kiekviename Reiki seminare Reiki meistras privalo mokiniams išdėstyti istorinius, filosofinius pagrindus ir etinius principus, susijusius su atitinkama pakopa: paaiškinti Sonten postulatą, sudarantį Kuramos kalno mitologijos esmę, išmokyti Gašo meditacijos – pagrindinės dvasinės praktikos, kilusios iš Dzenbudizmo tradicijos, kurią savo mokiniams rekomendavo Mikao Usui. Lakonišką ir elegantišką Reiki filosofiją sudaro penki Japonijos imperatoriaus Meidži (1852-1912) suformuluoti priesakai, ir trys holistinio (visuminio) gydymo taisyklės. Visi šie komponentai sudaro Reiki mokymo „dvasinį stuburą“, arba „krantus“, tarp kurių gali saugiai ir kryptingai tekėti universali gyvybinė energija. Todėl galima teigti, kad Reiki mokymas be pagarbos Rytų kultūrai – tai tarsi upė be krantų. Deja, neretai Reiki seminarai sutrumpinami ir supaprastinami iki savigydos technikų dėstymo, todėl studentai Reiki energiją supranta banaliai – kaip „nežinia iš kur atsiradusį džiną, pildantį mūsų egoistinius norus“.

Pagarba tradicijai taip pat reiškia, kad Reiki seminare meistras dėsto būtent Reiki mokymą: ne ekstrasensorikos ir aiškiaregystės pagrindus, ne maisto papildų ar dietų svarbą žmogaus organizmui, ne tam tikrus mankštos ar energetinės gimnastikos pratimus, o būtent Reiki!

Rinkdamiesi Reiki meistrą, prieš seminarą pasidomėkite, kiek laiko ir dėmesio seminare bus skiriama japonų kultūrai ir filosofiniam Reiki kontekstui!

2. Genealoginė (dvasinė) linija.

Sugebėjimas būti Reiki energijos laidininku perduodamas specialios senovinės procedūros – iniciacijos, kurią atlieka Reiki meistras – metu. Po šio ritualo žmogus tampa Reiki energijos „kanalu“ visam likusiam gyvenimui. Nors per visus Reiki meistrus ir praktikus teoriškai teka ta pati universali gyvybinė energija, tačiau genealoginė (dvasinė) meistro linija parodo jo/jos padėtį Reiki istoriniame kontekste. Genealoginė linija – tai Reiki meistrų seka, kurią pradeda Mikao Usui, Reiki atradėjas, o pabaigia – Jūsų Reiki Meistras. Tarpiniai vardai parodo kelią, kuriuo Reiki atkeliauja į Jūsų gyvenimą, kuomet vienas meistras inicijuoja kitą.

Priimta manyti, kad kuo arčiau „šaltinio“, t.y. Reiki atradėjo Mikao Usui yra Jūsų Reiki meistras pagal genealoginę liniją, tuo didesnė tikimybė, jog Reiki mokymas bus „grynas“, išsaugant geriausias tradicijas. Ir atvirkščiai, kuo daugiau tarpinių vardų yra tarp Mikao Usui ir Jūsų meistro – tuo didesnė tikimybė, kad su kiekvienu nauju žmogumi kažkas iš šio mokymo bus atimta, kažkas – pridėta,  todėl dėstymas gali vykti pagal „sugedusio telefono“ principą.

Rinkdamiesi Reiki meistrą, prieš seminarą pasidomėkite genealogine (dvasine) linija,  kuria Reiki atkeliaus į Jūsų gyvenimą!

3. Reiki meistro kvalifikacija.

„Geras žmogus – tai ne profesija“, – pusiau rimtai, pusiau juokais sako liaudis. Ši posakį (žiauriai, bet teisingai) turėtumėte pritaikyti savo būsimam Reiki meistrui, įvertindami jo/jos kvalifikaciją Reiki erdvėje. Pasaulyje yra daugybė Reiki praktikų, kurie savo rankomis daro stebuklus, tačiau paklausti apie Reiki, vargiai galėtų suprantamai paaiškinti, kas tai yra? Ir atvirkščiai, ilgainiui sutiksite daugybę žmonių, kurie moka gražiai šnekėti apie Reiki, tačiau jų praktika tuo ir pasibaigia – šnekomis. Kadangi seminaro tikslas – išmokyti Jus Reiki, pademonstruoti įvairias technikas ir metodus, įkvėpti sektinu pavyzdžiu, ieškokite meistro, kuris būtų ir puikus dėstytojas, lengvai bendraujantis žmogus, ir patyręs šios srities specialistas.

Reiki sistemoje, kaip ir daugumoje kitų sričių, specialisto kvalifikaciją parodo darbo stažas, lankyti seminarai, profesinio tobulėjimo kursai, studijuojama literatūra, atvirumas naujovėms, nuolatinis pasiruošimas kelti kvalifikaciją ir perduoti žinias studentams. Profesionalu pavadinčiau Reiki meistrą, kuris „neužmiega ant laurų“, t.y. tapęs meistru-mokytoju, nuolat praktikuoja Reiki savo gyvenime, atlieka seansus klientams, veda seminarus ir nuolat mokosi – ne vieną kartą yra lankęs kitų patyrusių meistrų vedamus seminarus, yra inicijuotas į Reiki meistrus keletą kartų, pagal įvairias Reiki mokyklas, todėl supranta šios tradicijos sudėtingumą ir yra pasirinkęs savo darbo stilių.

Rinkdamiesi Reiki meistrą, prieš seminarą pasidomėkite jo/jos kvalifikacija ir dėstomu Reiki stiliumi!

4. Reiki seminarų trukmė.

Teorinę kiekvienos Reiki pakopos mokymo santrauką galima išdėstyti per keletą akademinių valandų, tačiau išaiškinti mokiniams šio mokymo niuansus ir specifiką, iki įgūdžių lygio įvaldyti meditacijos ir gydymo technikas prireikia kelių dienų. Žmogaus protas per trumpą laiko tarpą pajėgia įsisavinti tam tikrą, gana ribotą informacijos kiekį. Naujų energijų integravimui, įgūdžių suformavimui, namų darbų atlikimui taip pat reikia elementaraus laiko. Todėl kokybiškų Reiki seminarų trukmė paprastai įvairuoja nuo dviejų iki trijų dienų (14-20 mokymo val.), priklausomai nuo Reiki pakopos. Nerekomenduojame susigundyti trumpu seminaru, kuriame žadama išmokyti iškart kelių pakopų (dažniausiai 1 ir 2) – kaip rodo patirtis, paviršutiniškai patenkinę smalsumą, greitosiomis paruošti studentai nespėja suvokti Reiki mokymo niuansų ir etinių principų, greitai užmiršta technikas, o neretai ir visai atsisako Reiki praktikos, kaip „pernelyg paprasto stebuklo“.  Šiuo atveju belieka priminti, kad stebuklų darymui Dievas neturi kitų rankų, išskyrus mūsų pačių rankas – Reiki rankas, kurias reikia bent jau sudėti atitinkamoje pozicijoje ...

Ne paslaptis, kad Reiki seminarai tampa nedovanotinai trumpi dėl dviejų priežasčių: Reiki meistro kvalifikacijos trūkumo (juk dėstymo laiką reikia kažkuo užpildyti ) ir noro per trumpesnį laiką gauti didesnes pajamas . Į dažnai pasitaikantį argumentą, jog šiuolaikiniai žmonės yra labai užimti, skuba ir taupo laiką, atsakyčiau „chuliganiška“ metafora: „Greitai tiktai žiurkės veisiasi“. O mūsų vidinių sielos procesų tempas nė kiek nepakito nuo graikų/romėnų civilizacijos klestėjimo laikų...

Rinkdamiesi Reiki meistrą, prieš seminarą pasidomėkite, kiek laiko truks užsiėmimai!

5. Savarankiškas darbas ir pertraukos tarp Reiki pakopų.

Namų darbai, savarankiška praktika ir „inkubacinis“ 21 dienos laikotarpis po kiekvieno Reiki seminaro – svarbi darbo dalis visiems, norintiems kokybiškai įvaldyti Reiki mokymą. Kiekvienas Reiki seminaras – tai dvasinė šventė, naujos informacijos ir energetikos „puota“, galimybė pabūti harmoningoje erdvėje, tarp bendraminčių. Tačiau sugebėjimas užtvirtinti įgytas žinias ir įgūdžius, išlikti naujame gyvenimo lygyje – kiekvieno studento savarankiško darbo ir disciplinos reikalas. Amerikiečiai mėgsta  posakį: „Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo pirmo žingsnio“. Kiekviena savarankiškos praktikos, „namų darbų“ diena – tai neįkainojama investicija į kokybiškesnį savo gyvenimą. Todėl esu įsitikinusi, jog Reiki meistrai, leidžiantys savo mokiniams lengvabūdiškai šuoliuoti iš vienos Reiki pakopos į kitą, nepaisant pertraukų tarp seminarų, daro meškos paslaugą ir atima iš savo studentų galimybę šiems „užsidirbti“  asmeninį Reiki patyrimą ir meistriškumą. Kaip rodo patyrimas, tokį dėstymo stilių dažniausiai pasirenka Reiki meistrai, patys greitosiomis „perlėkę“ per visas pakopas ir nepajutę pagarbos tradicijai bei savarankiško darbo svarbos.

Pertrauka tarp pirmos ir antros Reiki pakopos paprastai turėtų trukti nuo kelių mėnesių iki pusės metų. Pertrauka tarp antros ir trečios (Reiki meistro) pakopos – ne  mažiau nei vieneri intensyvaus savarankiško darbo metai.

Rinkdamiesi Reiki meistrą, prieš seminarą pasidomėkite, kaip greitai galėsite dalyvauti kitame (aukštesniojo lygio) Reiki seminare! Išgirdę, jog pertraukos nėra, sukluskite!

6. Seminarų programa.

Kiekvienoje Reiki pakopoje dėstoma informacija ir technikos yra unikalios, nesikartojančios kitose pakopose. Todėl Reiki meistro užduotis – gerbti šią tradiciją ir profesionaliai, su meile perteikti studentams kiekvieno Reiki lygio filosofiją, technikas, metodus ir informaciją. Labai svarbu seminaruose subalansuoti teorinį ir praktinį darbą – pakankamai laiko užsiėmimuose turi būti skiriama naujų metodų išbandymui grupėje. Detalų kiekvienos Reiki pakopos seminaro programos aprašymą žr. skyrelyje „Reiki sistema“.

Rinkdamiesi Reiki meistrą, prieš seminarą pasidomėkite, ko galite tikėtis išmokti per tas kelias ypatingas dienas!

7. Metodinė medžiaga studentams.

Žmogiškoji atmintis, deja, retai būna ideali. Daugelį dalykų gyvenime esame linkę užmiršti. Šią spragą iš dalies užpildo knygos ir užrašai. Nors ilgą laiką buvo manoma, kad Reiki – išskirtinai žodinė tradicija, perduodama asmeniškai, „iš meistro – mokiniui“, Reiki istorijos tyrinėjimai rodo, kad pats Mikao Usui duodavo savo mokiniams lakoniškus užrašus, savotišką Reiki vadovėlį. Patyrę Reiki meistrai savo studentams paprastai būna paruošę metodinę medžiagą – esminės seminaro informacijos santrauką-priminimą. Specifinis šių užrašų bruožas: jie skirti išskirtinai tos pakopos Reiki studentui ir negali būti rodomi žmonėms, nedalyvavusiems tame seminare. Šiuo griežtu reikalavimu siekiama apsaugoti Reiki tradiciją nuo profanacijos ir iškreipto supratimo. Pagaliau, nežinodamas viso Reiki mokymo konteksto, pašalietis vis tiek negalės pasinaudoti tomis žiniomis. Seminaro metu rekomenduotina užsirašyti svarbiausią informaciją – kai studentas aktyviai dalyvauja mokymosi procese, jis geriau įsisavina žinias.

Ypatinga pagarba simboliams ir sugebėjimas saugoti specifinę informaciją Reiki mokyme  akcentuojamas antrosios pakopos seminare. Šių taisyklių supratimas ir jų laikymasis parodo tiek Reiki meistro, tiek jo mokinių vidinį brandumą.

Rinkdamiesi Reiki meistrą, prieš seminarą pasidomėkite, ar į užsiėmimus galite atsinešti užrašų sąsiuvinį? Ar galite tikėtis gauti studentams paruoštą metodinę medžiagą, o po seminaro - sertifikatą!

Ir pagaliau – rinkdamiesi Reiki meistrą, pasikliaukite savo intuicija! Ar jaučiate tam žmogui simpatiją ir draugiškumą? Ar spinduliuoja gyvenimo džiaugsmu jo/jos akys? Ar to žmogaus gyvenimas galėtų būti pavyzdžiu Jums? Ar norėtumėte būti  panašus į jį/ją? Ar tai, ką kalba Jūsų Reiki meistras, atsispindi jo/jos gyvenime? Juk ko bemokytume, mes mokome savimi, o kitus žmones galime nuvesti tik į tas erdves, į kurias patys esame atradę kelią ...

Sėkmingo Reiki seminaro – naujo žingsnio Jūsų gyvenime!